24 maj hälsar vi mellanstadieelever och SYV välkomna till Ösby

Ösby Naturbruksgymnasium Nyheter, Puff Start

Vi ser ett stort intresse för matens ursprung, men barnen i storstadsområdena saknar ofta kontakt och kunskaper om svenskt lantbruk och svensk matproduktion. Storstaden är ofta norm och klyftan mellan stad och land är större än någonsin. LRF Mälardalen vill sprida kunskap om svensk mat och svenska mervärden, Bonden i skolan är ett unikt tillfälle för elever i årskurs 4–6 att få uppleva vårt jord- och skogsbruk. Aktiviteten är kostnadsfri och eleverna får följa jordens och skogens kretslopp med plantering, skörd och förädling och upptäcka matens väg från jord till bord. Mer information om aktiviteten finns på vår hemsida Läs mer här
Välkommen med din anmälan så snart som möjligt, men senast 16/5 till helena.isakson@lrf.se