NATURBRUKSPROGRAMMET
MED NATURVETENSKAP

Som elev på Naturbruksprogrammet (inriktning häst, djur, lantbruk eller skog) kan du kombinera yrkesutbildningen med naturvetenskapliga kurser. Det innebär att du läser mer matematik, fysik och kemi.

PROFIL TILL NATURBRUKSPROGRAMMET

Naturvetenskap (NA) är inte en egen inriktning inom Naturbruksprogrammet utan en profil som tillval till övriga inriktningar. Den är till för dig som anar att du vill plugga vidare på högskola eller universitet efter gymnasiet.

Naturbruk med naturvetenskap passar den som gillar växter, djur eller teknik och vill kunna ta ett jobb direkt efter gymnasiet, men också ha behörighet för naturvetenskapliga utbildningar på högskolan. Det blir allt vanligare att ungdomar inte går direkt från gymnasiet till högskolan, men många som gått teoretiska program har ganska svårt att hitta jobb.

VIKTIG KUNSKAP

Varje nytt behov styr i vilken riktning utvecklingen sker. Dagens kunskaper om gener och möjligheter till manipulation är ett led i den utvecklingen. Har du starkt intresse för djur och natur och är motiverad för högskoleutbildning inom naturvetenskapsområdet? Du kan få behörighet (består av matematik, kemi, fysik och biologi) genom att kombinera din inriktning med naturvetenskap, NA, som tillval. Så förenar du möjligheten att kunna få jobb direkt efter gymnasiet och ändå kunna söka till högskolan när andan faller på.

KURSER

Närmast till hands ligger förstås de traditionella utbildningarna på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) till exempel agronom, veterinär och jägmästare. SLU har dessutom nyare utbildningar inom biologi, miljö och livsmedel där naturbrukskunskaper passar bra. Andra utbildningar och yrken där naturbruk med naturvetenskap kan passa bra är Matte/NO- lärare.

På naturbruksgymnasiet varvas naturvetenskapen med praktiska kurser som gör studierna mer ”lättsmälta”. De praktiska kurserna erbjuder ofta bra exempel på tillämpning av naturvetenskap.

POÄNGPLAN

NV-PAKET STEG 1

0

NV-PAKET STEG 2

0
 

Du behöver grundläggande högskolebehörighet för att få läsa särskild högskolebehörighet. Vissa kurser ligger som utökat program och måste godkännas av rektor.

 
 

MALIN HJORT

NATURBRUKSPROGRAMMET HÄST

”Mitt mål är att bli veterinär och därför har jag valt hästinriktningen med naturvetenskaplig profil.”