PERSONALINGÅNG

Välkommen till Ösby Naturbruksgymnasiums personalingång på hemsidan.
En servicesida för dig som medarbetare.

PERSONALMAIL

Länk till inloggningssidan för personalmailen

INLOGGNING

PERSONALKONTORETS HUVUDINGÅNG

Besched, E-companion, personalnyheter med mera hittar du
på personalkontorets sida för kommunens samtliga medarbetare.

GÅ VIDARE TILL SALA KOMMUN