ALLA elever som har möjlighet att välja annat färdmedel än buss till och från skolan rekommenderas, p.g.a Covid-19, att göra det för att undvika trängsel.