Besök på Ösby v 14

Ösby Naturbruksgymnasium Nyheter

Inför omvalet vill vi ge ny möjlighet till ett studiebesök på Ösby.
Gäller det inriktning SKOG: kontakta ronnie.jansson@skola.sala.se
LANT-DJUR-HÄST: kontakta maria.hedlund@skola.sala.se
BYGG: carl-eric.spang@skola.sala.se