Ösbyd huvudbyggnad med lavendel i förgrunden

Föräldramöte 26/9 kl 17:30-19:00

Ösby NaturbruksgymnasiumNyheter

Föräldrar till elever i åk 1 hälsas välkomna till föräldramöte.
Gemensam samling i aulan där ni möter skolledning, elevhälsan, studievägledare och specialpedagog som presenterar skolans stödfunktioner.
Därefter samling klassvis där mentorer tar över och informerar och svarar på frågor.
Kaffe serveras i respektive grupp.