Information gällande distansundervisning

Anna T Nyheter

Hej,

För information gällande covid-19, även kallat corona, hänvisar vi till Sala kommuns hemsida

Information gällande sala kommuns beslut för distansundervisning hittar du här

För information till elever på skolan samt deras vårdnadshavare hänvisar vi till information från rektor på schoolsoft.

Vi tar in fåtal elever i taget för att utföra praktiska uppgifter.

Angående APL för elever med fjärrundervisning och utifrån vad som gäller just nu, ska elever fortsätta sin praktik om arbetsplatsen tillåter och det är lämpligt utifrån antal kontakter.
Det är alltså själva skolan som är stängd för eleverna, undervisningen fortsätter.
Alla måste dock vara redo för nya direktiv. Vi uppdaterar om läget förändras.