Internationella Ösbyelever

Ösby Naturbruksgymnasium Nyheter

Under våren är några av Ösbys elever på praktik i Norge och Frankrike.
Vi har också haft praktikelever från dessa länder hos oss.
Utbytet ger nya kontakter och erfarenheter för alla.