Hund ligger på bord och får bandage om tassen

Ösby öppnar veterinärklinik

Ösby Naturbruksgymnasium Nyheter

I samarbete med veterinär kommer vi att öppna en klinik i skolans lokaler.
Våra elever får då möjlighet att öva “i verkligheten” på Ösbys veterinärklinik.

För mer information om öppettider och tidsbokning kontakta Annika Lindquist Knapp.

Mail:       annika.lindquistknapp@skola.sala.se
Telefon: 0224 – 74 88 55