Prao och studiebesök ht-20

Ösby Naturbruksgymnasium Nyheter, Puff Start

Pga den rådande situationen tar vi tills vidare inte emot prao som vanligt.
Vill du som ska söka till gymnasiet göra ett studiebesök, är du välkommen att höra av dig till maria.hedlund@skola.sala.se så kommer vi överens om lämplig tid.