Ska du söka till gymnasiesärskolan?

Ösby Naturbruksgymnasium Nyheter

På Ösby finns det Nationella programmet med inriktning SKOG, MARK OCH DJUR samt det Individuella programmet där kursernas innehåll planeras efter elevernas förutsättningar, behov och intressen.
Välkommen på ett besök!