Sportlov i skogen?

Ösby Naturbruksgymnasium Nyheter, Puff Start

Går du på högstadiet? Ta chansen att testa vad skogsyrket kan innebära.
Tisdag den 25/2 kl 10.00 träffas vi och provar på.
Anmälan senast 21/2 till maria.hedlund@skola.sala.se