Beteshage med grönt gräs och träd i lövsprickning

Stoppa smittspridning av svinpest!

Ösby NaturbruksgymnasiumNyheter

Afrikansk svinpest har drabbat Västmanland. Det är av största vikt att vi alla hjälps åt att inte sprida denna smitta vidare. Se filmen som länkas nedan.
(Den finns alltså inte på skolans grisar och vi har ytterligare vässat våra smittskyddsrutiner)

Här finns några viktiga länkar:
https://youtu.be/eyQ4t1wHl2M
https://jordbruksverket.se/
https://www.sva.se/