Studenten 5 juni

Ösby Naturbruksgymnasium Nyheter

Klockan 10.30 Eleverna samlas i aulan för gemensam avslutning

Klockan 12.00 Vårlunch tillsammans med skolans personal

Klockan 13.30 Eleverna kommer ut på skolgården

För den som vill gå i studenttåget i Sala finns mer information om du följer länken