Studenten 5 juni

Ösby Naturbruksgymnasium Nyheter, Puff Start

Klockan 10.30 Eleverna samlas i aulan för gemensam avslutning

Klockan 12.00 Vårlunch tillsammans med skolans personal

Klockan 13.30 Eleverna kommer ut på skolgården