Bokstäver i sanden med ordet SUMMER

Trevlig sommar!

Ösby Naturbruksgymnasium Nyheter