GYMNASIESÄRSKOLA NP 1-4

Naturbruksprogrammet, NP 1-4, på Ösby erbjuder en yrkesförberedande utbildning som i huvudsak är inriktad på jordbruk, djurskötsel och skog. Den praktiska delen av utbildningen sker på skolans eget jordbruk med växtodling och djurskötsel av mjölkkor och grisar. På gården finns också stall för hästar och skolan har även ett djurhus för smådjur med fåglar, reptiler, fiskar och gnagare samt en liten djurpark.

INRIKTNINGAR

NP 1-4 är en yrkesförberedande utbildning. Under utbildningens 4 år läser eleverna kärnämnen och karaktärsämnen. Det är valet av inriktning som bestämmer vilka karaktärsämnen som ingår. Syftet är att eleverna under det första året ska få en så bred orientering och utbildning som möjligt. Därefter utformas utbildningen till stor del efter elevernas individuella intressen och förutsättningar.

Exempel på karaktärsämnen
Naturbruksteknik, mot vald inriktning
Växtkunskap
Fastighetsskötsel

APL

Under utbildningstiden ingår praktik, Arbetsplatsförlagt lärande (APL), med minst 22 veckor. Praktiken genomförs främst i årskurs 3 och 4.

ANSÖKAN OCH INTAGNING

Vi erbjuder elever som vill söka till oss en period ”prao”. Detta för att få en god inblick i hur utbildningen är upplagd innan ansökan görs och intagning sker.

Vill du ha mer information om utbildningen på Ösby är du välkommen att ringa till skolans expedition på tel. 0224-74 88 03 eller direkt till oss på NP 1-4 på tel. 0224-74 88 62.

Ansökning till våra utbildningar görs via Dexters hemsida.

På gymnasiesärskolans nationella program finns tre olika inriktningar att välja mellan: skog, mark och djur, fordonsvård samt fastighet, anläggning och byggnation.

SKOG, MARK OCH DJUR
• Naturbruk
• Naturbruksteknik
• Mark och utemiljöer
• Växter
• Djur

FORDONSVÅRD
Du får baskunskaper i:
• Fordonsvård
• Montering och demontering

FASTIGHET, ANLÄGGNING OCH BYGGNATION
Du får baskunskaper i:
• Fastighetsskötsel
• Byggnation
• Anläggning

Alla elever läser följande ämnen:
Svenska, Engelska, Matematik, Samhällskunskap, Religionskunskap, Naturkunskap, Idrott och hälsa samt Estetisk verksamhet.
Syftet är att eleverna under det första året ska få en så bred orientering och utbildning som möjligt. Därefter utformas utbildningen till stor del efter elevernas individuella intressen och förutsättningar.

Några exempel på yrkesämnen är:
• Djur, Basmaskinkörning, Odling och Skog.
• Fastighet, anläggning och byggnation.
• Fordonsvård och godshantering.
• Hotell, restaurang och bageri.

POÄNGPLAN

SKOG, MARK OCH DJUR

GYMNASIESÄRSKOLEGEMENSAMMA ÄMNEN

0
 • Engelska 1
 • 100

 • Estetisk verksamhet
 • 100

 • Historia 1
 • 50

 • Idrott och hälsa 1
 • 200

 • Matematik 1
 • 100

 • Naturkunskap 1
 • 50

 • Religionkunskap 1
 • 50

 • Samhällskunskap 1
 • 50

 • Svenska 1
 • 200

eller
 • Svenska som andraspråk
 • 200

TOTALT ANTAL POÄNG

0

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

0
 • Biologi – naturbruk
 • 100

 • Naturbruk
 • 200

 • Naturbruksteknik
 • 100

PROGRAMFÖRDJUPNING

0

GYMNASIESÄRSKOLEARBETE

0

INDIVIDUELLT VAL

0

FORDONSVÅRD OCH GODSHANTERING

GYMNASIESÄRSKOLEGEMENSAMMA ÄMNEN

0
 • Engelska 1
 • 100

 • Estetisk verksamhet
 • 100

 • Historia 1
 • 50

 • Idrott och hälsa 1
 • 200

 • Matematik 1
 • 100

 • Naturkunskap 1
 • 50

 • Religionkunskap 1
 • 50

 • Samhällskunskap 1
 • 50

 • Svenska 1
 • 200

eller
 • Svenska som andraspråk
 • 200

TOTALT ANTAL POÄNG

0

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

0
 • Fordonsbranschen
 • 200

 • Fordonsteknik
 • 200

 • Godshantering
 • 200

PROGRAMFÖRDJUPNING

0

GYMNASIESÄRSKOLEARBETE

0

INDIVIDUELLT VAL

0

FASTIGHET, ANLÄGGNING OCH BYGGNATION

GYMNASIESÄRSKOLEGEMENSAMMA ÄMNEN

0
 • Engelska 1
 • 100

 • Estetisk verksamhet
 • 100

 • Historia 1
 • 50

 • Idrott och hälsa 1
 • 200

 • Matematik 1
 • 100

 • Naturkunskap 1
 • 50

 • Religionkunskap 1
 • 50

 • Samhällskunskap 1
 • 50

 • Svenska 1
 • 200

eller
 • Svenska som andraspråk
 • 200

TOTALT ANTAL POÄNG

0

PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN

0
 • Bygg och anläggning
 • 100

 • Fastighetsskötsel
 • 200

 • Service och bemötande
 • 100

PROGRAMFÖRDJUPNING

0

GYMNASIESÄRSKOLEARBETE

0

INDIVIDUELLT VAL

0
 

GYMNASIEPROGRAMMET PROGRAM

”Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod temporincididunt ut labore et dolore magna aliqua.”