FÖRSTAÅRSELEVER på anpassad gymnasieskola

För att du ska känna dig välinformerad och förberedd inför skolstarten så berättar vi lite om den första tiden på Ösby här på denna sidan.


Åk 1: Upprop och första skoldag 22/8 kl.8.30,
dagen slutar kl 13.00.
Åk 2-4: Skolstart 23/8 kl. 8.30-14.00

Klasserna träffas i anpassade gymnasieskolans lokaler i parken.

Som stöd för er elever kommer det finnas personal i parken som kan visa er vart ni ska gå. 

 • NP 1-4 -> Herrgården
 • IP 1-4 Parken -> Modulbyggnaden

ALLA FÖRSTAÅRSELEVER

Kommer under de första dagarna få träffa sin mentor. Mentorn är en viktig kontakt för dig under hela din studietid på Ösby. Det är också under de första dagarna som ni i klassen börjar lära känna varandra. Det som ni alla kommer att ha gemensamt förutom att ni alla valt samma skola, är också att ni alla är nya.
En bra gemenskap är på Ösby grunden för ett väl utfört skolarbete.

Alla vi som jobbar här på Ösby finns till för dig och vi hoppas att du ska trivas här hos oss!

SKOG, MARK OCH DJUR

 På programmet skog, mark och djur kommer du under de inledande veckorna att prova på den inriktning du valt för att få insikt i hur du ska utnyttja skoltiden bäst för att nå ditt mål.

Du behöver ta med oömma kläder och grövre skor eller stövlar redan första veckan. Kläderna skolan tillhandahåller kommer först en tid in i utbildningen då alla kläder måste provas ut av er elever innan vi beställer.

Skolan tillhandahåller skyddskläder, men erbjuder dig att till ett generöst reducerat pris köpa en uppsättning arbetskläder. Innan dessa levereras behöver du ha med egna arbetskläder.

ÖVRIG INFO

 • Telefon till expeditionen

  0224-748803 eller 0224-748804

 • Bussförbindelser

  Hållplats "Ösby" utanför skolan. Linje 60 till Sala

 • Inkommande post

  Till eleven adresseras: Elevens namn, Västmanlands naturbruksgymnasium, Ösbyvägen 3, 733 91 Sala. Gäller endast elever som bor på internatet.

 • Avgående post

  Lämnas till expeditionen innan klockan 11 på vardagar. Gäller endast elever som bor på internatet.

 • Lås och nycklar

  Tag med 3 st hänglås till klädskåp och bokskåp.