STUDIEMILJÖ

Ösby Naturbruksgymnasium ligger i lantlig miljö. Skolområdet är stort med stall, ladugårdar, maskinhallar etc. Vi erbjuder även internat om du vill komma hemifrån och njuta av friheten under din tid hos oss.

VÅRA BYGGNADER

Totalt har skolan 238 ha jordbruksmark varav 40 hektar är ekologiskt odlade. Sala kommun är en stor skogsägare med mer än 5 000 hektar skogsmark. Vi gör många praktiska övningar i kommunens skog och mark.

Huvudbyggnad med lektionssalar, matsal, aula, bibliotek, lärarrum och expeditionslokaler samt gym.

Mangårdsbyggnader, två äldre med lektionssalar och lärarrum.

Elevhem med ett 80-tal platser främst i enkelrum, samt samlingslokal i varje byggnad.

DJURSTALLAR

Ladugård med plats för drygt 120 mjölkande kor i kall lösdrift. Gamla ladugården inhyser sinkor och kalvar. Svinstall med boxar och lösdrift för ca 12 suggor med smågrisar Hundstall med plats för ett 20-tal hundar. Ljust och fräscht stall där elever med egen hund kan hålla sina hundar under lektionstid. I anslutning till hundstallet finns hundhallen. Häststall med boxar för 15 hästar och en separat skötselavdelning. I stallet finns också en lektionssal. Lösdrift för 13 hästar. Stor hage med halmade ligghallar och uppvärmt vatten samt fri tillgång på grovfoder. Vi erbjuder plats i vårt stall eller lösdrift till den som vill ta med sig sin häst. Paddock med bra underlag och belysning. Djurhus där det finns 3 rum med plats för olika typer av mindre sällskapsdjur – gnagarrum, reptilrum samt fågelrum. Dessutom finns en lektionssal i djurhuset. Parken där vi har hägn med de större djurparksdjuren. Veterinärklinik med mottagning för hundar och katter.

HALLAR

Maskinhall med gårdens verkstad. En lektionssal samt omklädningsrum för alla elever samt stora maskinförvaringsutrymmen.

Bygghall där övningar i träarbete sker. Under vinterhalvåret är det skönt att vara i uppvärmda utrymmen med byggövningar.

Måleriverkstad, ny fräsch ändamålsenlig lokal för målareleverna. En hall med plats för större arbeten samt flera mindre bås för övningar.

Murarverkstad för övningar i mureri och plattsättning.