STUDENTEN 5 juni 2024


POLISENS TIPS OCH RÅD FÖR EN SÄKER STUDENT
Klicka på länken så får du råd om t.ex. studentflakens utformning och studenternas trygghet.

STUDENTDAGEN 5/6
8:00-10:15 Studentfotografering (eleverna får exakta tider för respektive klass)
10:30-11:30 Betygsutdelning i klassrum
11:30-13:00 Lunch, stipendieutdelning, tal
13:00-13:15 Utspring klassvis från huvudbyggnaden (Fira gärna era studenter, men använd endast nedbrytbara konfettikanoner)
 13:40 Avfärd med traktor och vagn till Sala
15:15 Studenttåg från KSG (Samling senast 15:00 baksidan)
Ca 15:30 Preliminär ankomst torget

INFORMATION TILL ANHÖRIGA:
Från 14.30, fredagen den 5 juni, är torget i Sala, studenternas.
Det finns möjlighet att köra in såväl flak som enskilda bilar och dessa körs in från Rådhusgatan och kör ut samma väg. För mer info kring detta, hör av er till skolans expedition 0224-74 88 03 el 0224-74 88 04.