PROGRAM &
KURSER

PROGRAM &
KURSER

PROGRAM &
KURSER

 

STUDENTEN 3 juni 2022


STUDENTDAGEN 3/6
9:00-11:00 Studentfotografering klassvis
11:00-11:30 Betygsutdelning i klassrum
11:30-13:15 Lunch, stipendieutdelning, tal
13:15 Utspring klassvis från huvudbyggnaden
13:55 Avfärd med traktor och vagn till Sala
15:15 Studenttåg från KSG (Samling senast 15:10 baksidan)
Ca 15:30 Preliminär ankomst torget

INFORMATION TILL ANHÖRIGA:
Från 14.30, fredagen den 3 juni, är torget i Sala, studenternas.
Det finns möjlighet att köra in såväl flak som enskilda bilar. För mer info kring detta, hör av er till skolans expedition 0224-74 88 03 el 0224-74 88 04.