PROGRAM &
KURSER

PROGRAM &
KURSER

PROGRAM &
KURSER

 

STUDENTEN 4 juni 2021


INFORMATION OCH FÖRHÅLLNINGSREGLER FÖR ER SOM VILL DELTA VID STUDENTUTSPRING PÅ ÖSBY

Vi följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer och då vi delat upp klasserna i olika byggnader, samt har gott om utrymme utomhus, har vi möjlighet att välkomna Er som vill fira era studenter vid deras utspring.

Ni behöver dock nogsamt följa dessa ordningsregler så länge ni befinner er på skolområdet.

  • Hålla ordentligt avstånd till andra sällskap
  • Vara helt symptomfria
  • Endast vistas utomhus

Kom i god tid för att hitta Er plats att stå på och vi har gott om utrymme, så se till att ni håller ordentligt avsånd till nästa sällskap.

Välkomna att fira studenterna på deras dag!


VÄSTMANLANDS NATURBRUKSGYMNASIUM , NB & BA

10.30-12.00 Studentfotografering
-10.30 Skog
-10.47 Bygg
-11.05 Lant
-11.20 Djur
-11.40 IP Särskolan 
-11.50 NP Särskolan
12.00 Studenterna samlas i respektive sal
13.45 Rektorernas tal till studenter via Teams
14.00 Utspring Lant, Svinhussalen
14.05 Utspring Skog, Maskinhallen
14.10 Utspring Djur, Huvudbyggnaden
14.15 Utspring Bygg, Bygglokalen


VÄSTMANLANDS NATURBRUKSGYMNASIUM, GYMNASIESÄRSKOLAN

10.30-12.00 Studentfotografering
12.00 Studenterna samlas i respektive sal
14.00 Utspring IP1-4, Erikssons
14.10 Utspring NP1-4, Herrgården