ELEVRÅDET

Syftet med elevrådet är att främja trivsel på skolan och för att eleverna ska kunna påverka sin studietid här på skolan.

JESPER ERIKSSON
Ordförande
jesper@mycklinge.se
070-980 33 23

ANDREA NÄSLUND
Sekreterare
andrea.naslund@gmail.com
072-362 57 16

IDA NORRGÅRD
Kassör
idanorrgard@hotmail.com
076-184 26 29

WILLIAM BJÖRK
Vice Sekreterare
bjorkwilliam9@gmail.se
073-333 37 49

LOVE LUND ARNELL
Vice Ordförande
love.lundarnell@skola.sala.se
070-754 94 40

MOA ALM
IT-Ansvarig
moa.alm@skola.sala.se
070-570 87 78

ANDERS NORDVALL
Coach/Förstelärare
anders.nordvall@skola.sala.se
070-161 86 20