ELEVRÅDET

Syftet med elevrådet är att främja trivsel på skolan och för att eleverna ska kunna påverka sin studietid här på skolan.

LOVE LUND ARNELL
Ordförande
love.lundarnell@skola.sala.se
070-754 94 40

MYE RUSIN
Vice Ordförande
mye.rusin@skola.sala.se

TINDRA SOLHEIM
Sekreterare
tindra.solheim@skola.sala.se

TILDA WESTER
Kassör / vice sekreterare
tilda.wester@skola.sala.se

ANDERS NORDVALL
Coach/Förstelärare
anders.nordvall@skola.sala.se
070-161 86 20

MICHAEL KEENAN
IT-Ansvarig
michael.keenan@skola.sala.se

ALVA JOHANSSON
koordinator
alva.johansson@skola.sala.se