PROGRAM &
KURSER

PROGRAM &
KURSER

PROGRAM &
KURSER

 

TRYGGHETSTEAMET


Trygghetsteamet består av personal representerad från skolans olika inriktningar med kuratorn i spetsen och elever från olika årskurser. Syftet med teamet är att skapa trygga kommunikationsvägar för våra elever i stunder där det kan behövas hjälp och stöd att hantera olika situationer. Vi anser att det är av stor vikt att starta upp eventuell konflikthantering i ett så tidigt skede som möjligt, eleverna i Trygghetsteamet utgör därmed en viktig länk mellan ungdomarna och personalen på skolan.

Vi har ett nära samarbeta med skolans elevråd, dels för att synliggöra Trygghetsteamet i ungdomarnas vardag men även för att delta i det elevfrämjande arbetet som elevrådet driver.