KONTAKT

ÖPPET EXPEDITION
MÅNDAG-FREDAG

ADRESS
Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium
Ösbyvägen 3, 733 91 Sala

FAKTURERINGSADRESS
Sala kommun, Fakturahantering 
Box 75
733 21 Sala
Organisationsnr: 212000-2098

VÄXELNUMMER
0224-74 88 03

VILL DU KOMMA PÅ STUDIEBESÖK?
Kontakta expeditionen på tel. 0224-74 88 03 eller maila Maria Hedlund maria.hedlund@skola.sala.se

GRÖNT KOMPETENSCENTRUM
Annica Åkerblom, verksamhetsledare
0224-74 76 04, annica.akerblom@sala.se

KONTAKTA ÖSBYS PERSONAL