KONTAKT

ÖPPET EXPEDITION
MÅNDAG-FREDAG
08:00 - 12:00
Tel. måndag - fredag 0224-74 88 03

ADRESS
Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium
Ösbyvägen 3, 733 91 Sala

FAKTURERINGSADRESS
Sala kommun, Fakturahantering 
Ref: 5006
Box 75
733 21 Sala
Organisationsnr: 212000-2098

REKTOR 
Börje Andersson
0224-74 80 43
BITR. REKTOR
Ewa Gustafsson
0224-74 88 30

ANPASSAD GYMNASIESKOLA
Rektor Anna Gustafsson 
0224-74 81 06
Administrativ samordnare Emma Falk
0224-74 81 05

VILL DU KOMMA PÅ STUDIEBESÖK?
 Kontakta Maria Hedlund  maria.hedlund@skola.sala.se

KONTAKTA ÖSBYS PERSONAL