KONTAKT

ÖPPET EXPEDITION
MÅNDAG-FREDAG

ADRESS
Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium
Ösbyvägen 3, 733 91 Sala

FAKTURERINGSADRESS
Sala kommun, Fakturahantering 
Box 75
733 21 Sala
Organisationsnr: 212000-2098

VÄXELNUMMER
0224-74 88 03

VILL DU KOMMA PÅ STUDIEBESÖK?
Kontakta expeditionen på tel. 0224-74 88 03 eller maila Maria Hedlund maria.hedlund@skola.sala.se

GRÖNT KOMPETENSCENTRUM
Annica Åkerblom, verksamhetsledare
0224-74 76 04, annica.akerblom@sala.se

KONTAKTA ÖSBYS PERSONAL

Filter Categories
Alla avdelningar
Administration
Hälsa
Naturbruk
Bygg
Särskola
Driftpersonal
SYV

GRÖNT KOMPETENSCENTRUM

 • Annica
  Åkerblom
  Verksamhetsledare
  Grönt Kompetenscentrum,
  Näringslivskontoret
  0224-74 76 04
  070-160 81 54
  annica.akerblom@sala.se