KONTAKT

ÖPPET EXPEDITION
MÅNDAG-FREDAG
10:00 – 12:00

ADRESS
Ösby Västmanlands Naturbruksgymnasium
Ösbyvägen 3, 733 91 Sala

FAKTURERINGSADRESS
Sala kommun, Fakturahantering 
Ref: 5006
Box 75
733 21 Sala
Organisationsnr: 212000-2098

VÄXELNUMMER
0224-74 88 03

VILL DU KOMMA PÅ STUDIEBESÖK?
 Kontakta Maria Hedlund  maria.hedlund@skola.sala.se

GRÖNT KOMPETENSCENTRUM
Carina Eriksson, Näringslivsutvecklare, besöksnäring
Näringslivskontoret
0224-74 76 05, 073-8668136
carina.eriksson2@sala.se

KONTAKTA ÖSBYS PERSONAL