APL-VÄRD

APL står för ArbetsPlatsförlagt Lärande. Här hittar du som är APL-värd information och kan ladda hem viktiga dokument.


Handledare!

Som APL-värd har ni en eller flera elever från Ösby hos er under ett antal veckor på APL = ArbetsPlatsförlagt Lärande.

Vi är väldigt tacksamma för att ni ställer upp genom att ge våra elever en inblick i hur det är att vara verksam inom just er sektor.

Eleven är försäkrad genom skolan under hela sin praktiktid.

Under APL perioden kan eleverna ha några uppgifter som de förväntas göra där även ni som APL värdar är delaktiga.

Här kan du ladda ner ett omdöme som ni i slutet av praktiken fyller i, gärna tillsammans med eleven och skicka sedan med eleven omdömet tillbaka till skolan.

Det finns också andra dokument som rör APL-perioden för nedladdning.

Har ni frågor, funderingar eller vill anmäla er som APL-värd? Kontakta apl-ansvarig på respektive inriktning.

Handledar-utbildning

Behöver du en kort utbildning som är gratis och som du kan gå i din egen takt?

Klicka här

NATURBRUK


Elevens APL är fördelad enligt följande:
Åk 1 – 2 veckor APL
Åk 2 – 6 veckor APL
Åk 3 – 7 veckor APL

APL-ansvarig Häst
Marie Karlsson
marie.karlsson@skola.sala.se
tel 0224-74 88 51

APL-ansvarig Djurvård
Annika Lindquist Knapp
annika.lindquistknapp@skola.sala.se
tel 0224-74 88 55

APL-ansvarig Lant
Gilla Johansson
gunilla.johansson@skola.sala.se
tel 0224-74 88 46

APL-ansvarig Skog
Ronnie Jansson
ronnie.jansson@skola.sala.se
tel 0224-74 88 53


APL-INFO TILL VÄRDAPL- OMDÖME

BYGG

Elevernas APL på bygg är upplagt enligt följande:
Åk 2 – 2 dagar APL/vecka
Åk 3 – 3 dagar APL/vecka

APL-ansvarig Bygg
Mikael Evertsson
mikael.evertsson@skola.sala.se
tel 0224-74 88 72

Här kan du ladda ner aktuella veckorapporter, bedömningsdokument och APL-kontraktet.