NATURBRUKSPROGRAMMET SKOG

På Ösby har vi ett bra samarbete med skogsbranschen och skolans Programråd Skog stöttar utbildningen på olika sätt. Det är värdefullt för både skola och elever. Vi har Sala kommuns skogar bara några minuter från Ösby och närheten gör att vi inte behöver lägga onödig tid på transporter. På Ösby kan du kombinera din yrkesutgång med vetenskaplig profil för att bli behörig till exempelvis skogsmästarutbildningen.

Yrket passar både män och kvinnor och efter avslutat utbildning är chanserna till jobb väldigt goda.
Följ gärna våra elever i Sk21 på Instagram @skog2121

MODERNA MASKINER

I maskinhallen har du lärt dig allt om mekanik, hydraulik och el för de mäktiga maskiner du kör. När något går sönder kan du reparera det utan problem i en välförsedd verkstad. Om något pajar i skogen vet du exakt hur du definierar felet, ringer maskinfirman och ser till att reparatören har med sig rätt verktyg och de rätta reservdelarna.

För den som är intresserad av att utbilda sig till skogsmaskinförare (skotar/skördarförare) erbjuder vi på en maskinpark med 5 skotare. I skördarutbildningen utbildar vi oss i en splitter ny Ponsse Scorpion från Ponsse AB. Det innebär att vi använder oss av maskiner med den allra senaste tekniken.

Vi erbjuder en modern maskinpark med hjälp av ett mycket förmånligt sammarbetsavtal med Ponsse AB. Det är vi stolta över då det är lite unikt för Naturbruksgymnasier.

MASKINPARK

Skotare
1 st Ponsse Gazelle
2 st Ponsse Wisent
2 st Ponsse Elk

Skördare
1 st Ponsse Scorpion med H6 aggregat
1 st Eco Log 550 med loggmax 4000 aggregat

Vi har motorsågar och röjsågar av senaste modeller.

SIMULATORER

Vi använder två John Deere simulatorer för övningar i skotning och skördning.

Simulatorerna är anslutna till ett abonnemang med övningar som fortlöpande utvecklas av John Deere Forestry AB.

UT I SKOG OCH MARK

Skolan har tillgång till ca 5000 ha skog tillhörande Sala kommun vilket vi utnyttjar som övningsområden. När vi är ute i skogen på övningar sker det mestadels i kommunens skogar som ligger i direkt anslutning till skolan vilket gör att vi kan varva teori och praktik under dagen utan att behöva lägga tid på långa resor till och från övningsområdena.

När vi använder våra avverkningsmaskiner kör vi som professionella entreprenörer åt externa skogsbolag. Det ger ett lärande i verkligheten som ger oss stora fördelar när vi beräknar maskinekonomi. Du får också lära dig att fälla och upparbeta träd med motorsåg, samt använda röjsåg – en viktig del i skogsvårdsarbetet.
Tar du vara på din gymnasietid finns det alltid jobb inom skogsnäringen.

Efter att du jobbat ett tag kan du läsa på högskola/universitet och få jobb som tex skogsförvaltare, virkesköpare eller avverkningsledare. Du kan även arbeta som fastighetsmäklare efter högskolestudier.

VÅRDA SKOGEN

Under den ”gröna” utbildningen får du insikt i de biologiska samspelen i naturen, och lär dig att vårda skogen från frö till vuxet avverkningsmoget träd.

För att på bästa sätt tillvarata de stora ekonomiska värden, som skogen står för, får du undervisning i att klassificera och mäta stockar, träd och hela skogsbestånd. Att vara rädd om skogens kulturlämningar, som tex kolbottnar och fångstgropar, är också en del av utbildningen.

Som bevis på dina kunskaper i naturvård, kulturmiljövård och skogsbruk erhåller du dessutom certifikatet ”Grönt kort i skogen” efter avslutad och godkänd kurs.

På Ösby lär du dig också att hantera röjsåg samt fälla träd med motorsåg! Efter att du jobbat ett tag kan du läsa på universitetet och få jobb som t.ex. skogsförvaltare, virkesköpare eller avverkningsledare.

PRAKTIK

Arbetsplatsförlagt lärande, som förkortas APL, omfattar plantering, röjning, körning med skotare samt verkstadspraktik. APL sker i första hand genom arbete inom Sala kommuns egna skogar och ute hos andra skogsägare inom länet. Under våren i åk 2 sker en del av praktiken vid en viltforskningsstation på en ö vid Norges västkust. Verkstadspraktiken sker hos företag med stor erfarenhet av skogsmaskiner.

APL-PERIODER

Årskurs 1: 2 dagar/vecka under januari och februari.
Årskurs 2: 7 hela veckor med APL med start vecka 16.
Årskurs 3: 6 hela veckor med APL med start vecka 34.

APL-värdar verkstad
Lantmännen Maskin AB
Traktor Nord AB
Runhällens Maskin AB
Heby Lantbruksservice
Ponsse AB
BS-skogsentreprenader AB
John Deere Forestry AB Fagersta
Enormco AB
Scandinavian pildriving AB
Västerås mektjänst AB

APL-värdar skotning
Skälby Gårdsförvaltning AB
Per-olof Bergman
Blomsterängens skogsentreprenad AB
Malsta skog o Natur AB
TB skogstjänst AB
Möklinta skog o Lantbruk
Stymne Skog AB
Andreas skogsentreprenad AB
Svea skog AB ( Riddarhyttan, Garpenberg)
Sala Skogstjänst AB
Bro Skogsentreprenad AB
BS skogsentreprenader AB
Anders ved o Maskin AB
Eliasson logging AB
EM logging AB

APL-värdar motormanuella arbeten
Erik Brate
JP-Naturvård
Jan-Erik Hedberg
Skälby Gårds förvaltning AB
Åby Agro AB
Åkersbo Häradsallmänning
Svante Wilen

Programråd Skog
Mellanskog
AB Karl Hedin
Stora Enso
Holmen
Sveaskog
Billerud
Skogsentreprenörerna
SLA
GS-facket
SLU

POÄNGPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA & PROGRAMgemensammaÄMNEN

1100

TOTALT ANTAL POÄNG

2800

INRIKTNINGSKURSER

700
 • Marken och växternas biologi
 • 100

 • Motor och röjmotorsåg
 • 100

 • Mångbruk av skog
 • 100

 • Terrängtransport
 • 100

 • Virkestransport skotare
 • 100

 • Skogsskötsel
 • 100

 • Virkeslära
 • 100

KURSER FÖR UTÖKAD BEHÖRIGHET, OBLIGATORISKA & VALBARA

200

ANTAGNINGSGRÄNS

LÄGSTA ANTAGNINGSPOÄNG 2023

167.5

UTGÅNG MASKINFÖRARE

500
 • Serviceteknik 1
 • 100
 • Motor- & röjsåg 2
 • 100
 • Avverkningsmaskiner
 • 100
 • Skogsmaskiner specialisering
 • 200

INDIVIDUELLT VAL

200

GYMNASIEARBETE

100
 

FÖLJ VÅRA SKOGSELEVERS VARDAG!

På Instagram kan du följa våra skogselever i Skog 17, Skog 18 och Skog 19 med målet att bli bland annat virkesinköpare, produktionsledare, maskinförare och egenföretagare.
 
 
 

NATURBRUKSPROGRAMMET SKOG