NATURBRUKSPROGRAMMET LANTBRUK

Vill du ha ett intressant och varierande jobb efter skolan?
Du kanske gillar djur men har inte träffat på kor och grisar tidigare. Det gör inget, du lär dig här.
Lockas du av att köra stora maskiner? Kolla vad vi gör på lant!

LANTBRUKSDJUR PÅ ÖSBY

Ladugården på Ösby invigdes i november 2009 och rymmer ca 125 mjölkkor i lösdrift. De mjölkas två ggr/dag i en mjölkgrop med 2x9 platser. Besättningen består av både röda och svarta kor med bra avkastning och fertilitet.

I svinhuset finns en mindre suggbesättning. Grisning sker i boxar och efter ca 2 veckor släpps flera suggor med smågrisar ihop i en stor grupp på halmbädd där de hålls fram till avvänjning några veckor senare.

Som elev deltar du i den praktiska delen av din utbildning i arbetet med djuren. Du får kunskap om grundläggande behov och skötsel och så småningom mera färdighetsträning.

VÄXTODLING PÅ ÖSBY

Tillsammans med erfaren personal lär du dig köra moderna maskiner med avancerad teknik under vårsådd, vallskörd, trösk och höstbruk. Du lär dig om växtodling och de olika grödornas behov. Utöver det som finns på Ösby, knyter du kontakter bl.a. via din praktik och får på så sätt en språngbräda ut i ett omväxlande arbetsliv.

Växtodlingen utgörs till ungefär hälften av grovfoderproduktion och bete till skolans djur. Spannmål som  korn, havre och vete odlas på resterande del av marken.
Vårbruket kör du, tillsammans med personalen, på Ösbys åkrar när du går årskurs 1. På hösten i årskurs 2 är du delaktig i skörd och resten av höstbruket med bland annat plöjning. Vi arbetar i lag och som elev är man en del av det team som sköter skoljordbruket. Här finns möjlighet till många övningstimmar.

På våren i årskurs 2 och hösten i årskurs 3 gör du din APL på andra gårdar.

MASKINPARK

Bl.a tack vare våra samarbetspartners Traktor Nord AB och Lantmännen Maskin har vi nya fräscha traktorer.
Vi har även andra maskiner och redskap för att på ett pedagogiskt sätt kunna genomföra både vårbruk, vallskörd, spannmålsskörd och höstbruk.
Som elev kör du självklart dessa maskiner för att samla på dig så mycket erfarenhet som möjligt.

APL

En viktig del i elevernas utbildning är APL (arbetsplatsförlagt lärande) som innebär att vara ute på olika lantbruksföretag och praktisera. Sammanlagt under 3 år gör eleverna minst 15 veckors praktik som kan variera inom växtodling, maskiner och/ eller arbete med skötsel av olika lantbruksdjur.

Den sker genom praktik på olika lantbruksföretag, vanligen i Västmanland. APL är fördelade på tre olika tillfällen:

Årskurs 1: 2 veckor på vårterminen
Årskurs 2: 7 veckor på vårterminen
Årskurs 3: 6 veckor på höstterminen

BEHÖRIGHETER

Vi försöker erbjuda relevanta behörigheter i den mån vi kan. 
Frågor runt vad vi erbjuder hänvisas till rektor.

POÄNGPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA & PROGRAMÄMNEN

1300
 • Engelska 5
 • 100

 • Engelska 6
 • 100

 • Historia 1a1
 • 50

 • Idrott och hälsa 1
 • 100

 • Matematik 1a
 • 100

 • Naturkunskap 1a1
 • 50

 • Religionkunskap 1
 • 50

 • Samhällskunskap 1a1
 • 50

 • Svenska 1
 • 100

 • Svenska 2
 • 100

 • Svenska 3
 • 100

 • Karaktärsämnen
 • Biologi 1
 • 100

 • Entreprenörskap
 • 100

 • Naturbruk
 • 200

TOTALT ANTAL POÄNG

2800

INRIKTNINGSKURSER

700
 • Marken och växternas biologi
 • 100

 • Djuren i naturbruket
 • 100

 • Fordon och redskap
 • 100

 • Lantbruksdjur 1
 • 100

 • Växtodling 1
 • 100

 • Lantbruksmaskiner 1
 • 100

 • Byggnadsunderhåll
 • 100

KURSER FÖR UTÖKAD BEHÖRIGHET OBLIGATORISKA & VALBARA

 • Samhällskunskap 1a2
 • 50

 • Matematik 2
 • 100

UTGÅNG VÄXTODLING / LANTBRUKSDJUR

500
 • Växtodling 2
 • 100

  • Lantbruksmaskiner 2
  • 100

   • Lantbruksdjur 2
   • 100

   • Företagsekonomi 1
   • 100

   • Motor- & röjsåg 1
   • 100

   INDIVIDUELLT VAL

   200

   GYMNASIEARBETE

   100

   LÄGSTA ANTAGNINGSPOÄNG 2023

   152.5
    

   JONATHAN LIND

   NATURBRUKSPROGRAMMET LANT

   ”Jag planerar att starta maskinstation när jag jobbat ihop ett startkapital.”