HÖGSKOLESPÅRET

Passar dig som är intresserad av gymnasieutbildning där teori varvas med praktik och för dig som vill komplettera ett yrkesprogram med en bredare högskolebehörighet.

HÖGSKOLESPÅRET

Elever som strävar efter att studera på högskola eller universitet efter gymnasiet men som ändå vill läsa ett yrkesprogram, har på Ösby möjlighet att läsa in upp till 9 olika områdesbehörigheter som kan leda till ca 10-20 olika högskoleexamen.

Du som läser på Bygg- & anläggningsprogrammet kan bl.a. söka till civilekonom, socionom, beteendevetare, ämneslärare inom exempelvis samhäll,filosofi eller psykolog. Du som läser Naturbruksprogrammet kan förutom dessa också läsa till bl.a djursjukskötare, hippolog, lantmästare, skogsmästare och ekonomiagronom vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Vill du veta mer, kontakta vår SYV Sandra Rydebjörk 0224-748813

VIKTIG KUNSKAP

Väljer du till några enstaka kurser blir du behörig till ett stort antal högskole-/ universitetsutbildningar. Du kan också välja till behörighet för ett så kallat tekniskt/naturvetenskapligt basår där du efter ett år blir behörig till olika civil- och högskoleingenjörsutbildningar.

Så förenar du möjligheten att kunna få jobb direkt efter gymnasiet och ändå kunna söka till högskolan när andan faller på. Du kan alltså få en yrkesexamen med högskolebehörighet.

KURSER

Du väljer Naturbruksprogrammet eller Bygg & anläggningsprogrammet och kompletterar sedan ditt val med högskoleförberedande kurser utefter intresse och mål.

För att få den grundläggande högskolebehörigheten låser du dina individuella val till svenska 3 och engelska 6. Om du väljer att läsa till utökad behörighet kommer det slutgiltiga poängantalet att överstiga 2500 p och kurserna kommer att ligga som utökad studiekurs.

 
 
 

 
 
 

MALIN HJORT

NATURBRUKSPROGRAMMET HÄST

”Mitt mål är att bli veterinär och därför har jag valt Högskolespåret”