LÄNKAR

Välkommen till Ösby Naturbruksgymnasiums länkar på hemsidan.
En servicesida för dig som elev och medarbetare.

SKOLMAIL

Länk till inloggningssidan för skolmailen

INLOGGNING

ELEVCENTRALEN

Länk till inloggningssidan för traktorkörkortet

INLOGGNING

PERSONALKONTORETS HUVUDINGÅNG

Besched, E-companion, personalnyheter med mera hittar du
på personalkontorets sida för kommunens samtliga medarbetare.

GÅ VIDARE TILL SALA KOMMUN