PROGRAM &
KURSER

PROGRAM &
KURSER

PROGRAM &
KURSER

 

FRÅNVARO

Elev över 18 år

Anmäl din frånvaro via Schoolsoft. (Klicka på länken) Anmäl din frånvaro senast 08.00 för att inte riskera att få ogiltig frånvaro.

Elev under 18 år

Är eleven under 18 år ska en frånvaroanmälan göras av vårdnadshavare via Schoolsoft. (Klicka på länken) Anmälan av frånvaro ska göras före 08.00 för att inte eleven ska riskera att få ogiltig frånvaro.

Fullmakt

Om elev är under 18 år och är boende i ett HVB hem eller familjehem måste elevens vårdnadshavare/god man fylla i en fullmakt för att boendet ska kunna sjukanmäla eleven. Denna fullmakt lämnas till skolans expedition. Blanketten finns på Schoolsoft eller klicka här för att ladda ned den.

Ogiltig frånvaro

Om en elev under 18 år har en ogiltig frånvaro och inte är anmäld sjuk av vårdnadshavare skickas ett SMS till vårdnadshavaren att eleven har fått ogiltig frånvaro. Var noga med att vårdnadshavaren har fyllt i aktuellt mobilnummer i Schoolsoft.

Observera

Från den 8:e sjukdagen samt vid upprepad sjukfrånvaro ska du lämna in ett läkarintyg för att frånvaron inte ska räknas som ogiltig frånvaro.

Studiebidraget är kopplat till övriga bidrag som familjen eventuellt erhåller. 
Om du inte längre anses som heltidsstuderande innebär det att beräkningsgrunderna ändras. Övriga bidrag som familjen eventuellt erhåller kan då komma att dras in.