Stöd och resurs

Det finns goda möjligheter till stöd på Ösby.

Varje klass har en egen resurstimme i veckan, där man kan ta igen arbete man inte hunnit med eller jobba extra med det som är svårt.

Om man behöver extra stöd förutom det så har vi något som vi kallar Husmorsvillan, där finns personal hela veckan. Om svårigheter uppstår så träffas mentor, vårdnadshavare, elev och specialpedagog och gör en plan över vilket stöd som behövs, antingen i klassrummet eller i Husmorsvillan.