YRKESINTRODUKTIONSPROGRAMMET

Yrkesintroduktion ger dig möjlighet att bli behörig till ett nationellt program och förbereder för ett arbete inom naturbruk eller bygg.

STUDIEPLAN

Vi lägger upp 1 års studieplan åt gången. Den individuella studieplanen är anpassad efter elevens behov och kan därför se väldigt olika ut för olika elever.
Det finns möjlighet att bli behörig till gymnasieprogrammen via YRK om du saknar kärnämnen för att komma in, men framför allt får du praktiska kunskaper och erfarenheter för arbetslivet.
Det finns en yrkes-introduktionsklass i varje årskurs som man träffar någon gång till ett par gånger i veckan vid mentorstider och andra tillfällen.

Ansökan sker via gymnasieantagningen i hemlänet och skolan kallar till intervju under sommaren. Tänk på att söka fler alternativ om du blir behörig till IMV-plats eller nationella programmet under sommaren.

Vill du veta mer? Kontakta SYV Sandra Rydebjörk
sandra.rydebjork@sala.se
tel 0224-74 88 13

PRAKTISK UTBILDNING

Som elev på Yrkesintroduktionsprogrammet ligger stort fokus på det praktiska arbetet. På Ösby finns flera inriktningar: bygg, lant, djur och häst. Tack vare skoljordbruk och djurhållning har vi stora möjligheter till praktiskt arbete inom naturbruk på skolan. Elever på YRK-bygg följer i stort sett de praktiska kurserna på BA-programmet. Du genomför även praktik på olika arbetsplatser.
För att förbereda inför arbetslivet erbjuder vi olika behörigheter, t.ex.
-Motor & röjsågskort
-Heta Arbeten
-Truck-kort