Anpassad gymnasieskola INDIVIDUELLA PROGRAMMET

På individuella programmet planeras ämnesområdena efter elevernas förutsättningar, behov och intressen. Här arbetar vi med tydliga strukturer och kontinuitet för att ge en trygg skolmiljö, men samtidigt ger vi eleverna utmaningar där de får möjlighet att vidga sina erfarenheter. Varje elev har sin egen studieplan. Vi lägger stort fokus på framtiden, arbete, boende och fritid. På Individuella programmen arbetar vi med positiv förstärkning av elevers styrkor och vi har ett lösningsinriktat förhållningssätt. Det individuella programmet finns på Ösby.

Dina studier läggs upp efter dina behov och förutsättningar i din individuella studieplan. Schemat är anpassat till dig och du studerar enskilt och tillsammans med andra.

Fokus på framtiden och träning inför arbete, boende och fritid är viktigt i alla kurser. Yrkesträning och praktik har stor plats i undervisningen. 

Elev som sågar en bräda med hjälp av lärare i särskolan individuella programmet på ÖsbyTvå elever tillsammans med en brun-vit kalv på kutterspånat golv

Kursernas innehåll planeras efter dina förutsättningar, behov och intressen. Du har ditt eget dagliga schema som är anpassat till dig. Vi arbetar med tydliga strukturer och kontinuitet för att ge en trygg skolmiljö. Samtidigt ger vi utmaningar där du har möjligheter att vidga dina erfarenheter.
>>>Se här hur vi jobbar<<<

Elev som klappar en uppbunden brun hästTvå personer i varselkläder i en grön traktor