SCHOOLSOFT

Inloggning på SchoolSoft

Du kan logga in med bank-id, e-legitimation, mobilt bank-id eller e-medborgarkonto.

Inloggning för dig som sitter i kommunens nätverk

Du som har ett användarnamn och lösenord och sitter vid en dator, platta eller telefon i kommunens nätverk kan logga in med enbart användarnamn och lösenord. Du behöver alltså inget BankID, eller app. Det är extra viktigt att du inte lämnar ut ditt lösenord till någon annan. Om du gjort det, eller tror att någon fått reda på ditt lösenord - byt!

Om du inte vet vilken inloggningsmetod du ska använda

HÄR kan du se flera bra instruktionsfilmer om hur du använder schoolsoft

Mer information gällande schoolsoft i Sala Kommun hittar du HÄR

Om tjänsten SchoolSoft

Lärplattformen SchoolSoft är ett internetbaserat kommunikationsverktyg mellan skolan och hemmet. SchoolSoft används i alla kommunens grund- och gymnasieskolor, fritidshem och förskolor. I SchoolSoft finns planeringar, aktuella nyheter och information samt inplanerade läxor och prov, resultat, betyg, ämnes- och kursmatriser, IUP:er mm. SchoolSoft underlättar det dagliga pedagogiska och administrativa arbetet för pedagogerna och ger också vårdnadshavare större insyn i elevernas dagliga verksamhet och de kan därmed hjälpa sina barn att strukturera vardagen på bästa sätt.

Relaterade länkar

Dags för betyg (Skolverket)
Elevers frånvaro och ledighet (Skolverket)
Skolförordning (2011:185)
Skollag (2010:800)
Utvecklingssamtalet och den individuella utvecklingsplanen (Skolverket)
CSN