PROGRAM &
KURSER

PROGRAM &
KURSER

PROGRAM &
KURSER

 

ELEVHÄLSOTEAMET


Elevhälsoteamet på Ösby består av skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, socialpedagog, biträdande rektor och studie- och yrkesvägledare.
EHT ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Syftet med att ha ett samlat EHT är att undanröja hinder för enskilda elevers lärande, arbeta med anpassnigar och ha ett fokus mot en hälsofrämjande skolutveckling. Vårt arbete sker på både individ-, grupp- och organisationsnivå.