HOS OSS PÅ ÖSBY

Ösby är Västmanlands Naturbruksgymnasium och ligger i strax utanför Sala. Här finns Naturbruksprogrammet med inriktningarna Lantbruk, Skog och Djur/Häst och Byggprogrammet med inriktningarna Husbyggnad, Anläggning och Målare. Utöver dessa finns Gymnasiesärskola NP 1-4 och Gymnasiesärskola med IV.