PROGRAM &
KURSER

PROGRAM &
KURSER

PROGRAM &
KURSER

 

VÅRA GYMNASIEPROGRAM

NATURBRUKSPROGRAMMET

Naturbruksprogrammet har tre inriktningar att välja mellan, lantbruk, skog och djur (Häst och djurvård).

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

På byggprogrammet får du öva på olika yrken som ingår i byggprocessen. Efter gymnasiet kan du börja jobba direkt eller plugga vidare inom byggbranchen.

TILLVALSKURSER

Som tillval kan du välja högskolespåret. Vi har även individuella val som jakt och viltvård, idrott, svenska 2 och motorsågskörkortet.

ANPASSAD GYMNASIESKOLA

Gymnasiesärskolan har två yrkesförberedande utbildningar att välja mellan, det nationella och de individuella programmet.

YRKESINTRODUKTION

Yrkesintroduktion är till för dig som är intresserad av att få arbeta mycket praktiskt.