NATURBRUKSPROGRAMMET
DJURVÅRD

Du som väljer djurvård får en bred och mångsidig utbildning här på Ösby. Vårt mål är att du efter avslutad utbildning ska ha kompetens inom ett så vitt område som möjligt. Det betyder att du efter studenten kan söka alla möjliga jobb inom djurvårdaryrket.

 

OM UTBILDNINGEN

Här på Ösby får du en grundutbildning i skötsel och uppfödning av olika sällskaps-, djurparks-, och lantbruksdjur. Du läser om djurens egenskaper, behov och om deras ursprungsmiljö. Du får också lära dig vilka djurskyddsbestämmelser som gäller.

Du får kunskap om djurs naturliga beteenden så att du kan avgöra om ett djur mår bra eller inte. Du får chans att träna upp ditt så kallade ”djuröga”. En djurvårdare behöver också känna till de vanligaste djursjukdomarna och hur man undersöker, behandlar och vårdar sjuka och skadade djur. Här ingår även kunskap om hygien, desinfektion och smitta.

Utbildningen sker förutom i klassrummet även i våra djuranläggningar. Djurhuset rymmer en mängd olika typer av sällskapsdjur medan vår djurparksdel hyser större djur av de slag som ofta förekommer på djurparker. Här får du öva dig att bemöta och hantera djur på ett korrekt och säkert sätt. Du får också prova på de arbetsuppgifter som hör djurvårdaryrket till.

VÅRA DJUR

Djurverksamheten bedrivs i ett mindre hus där det fanns kaniner, chinchillor, marsvin, undulater, rödörade vattensköldpaddor och en del andra smådjur. Vår unika samling med djur har växt med åren och fortsätter att växa.

Numera finns ett djurhus med tre olika avdelningar. Den ena avdelningen är till för sällskapsfåglar bland annat undulater.

Den andra avdelningen är till för reptiler, amfibier och fiskar. Här finns en rad olika ödlor och ormar. I det här rummet har vi även ett gäng akvarier som eleverna på skolan själva får inreda och fylla med fisk.

I den tredje avdelningen bor det en massa olika smågnagare som marsvin, hamstrar, kaniner och degus. Förutom gnagare finns här ett par igelkott-tanreker, de är små taggiga djur från Madagaskar.

På skolan finns även anläggning för djurparksdjur med hägn där det bor lamor, dvärgåsnor, minigrisar och afrikanska dvärggetter.

Andra djuranläggningar på skolan är hundstallet där elevernas egna hundar vistas dagtid, ladugård med mjölkkor, svinhus och ett stall med hästar.

VÅRA LÄRARE

På djurvårdsinriktningen jobbar lärare med de olika djurkurserna som hundkunskap, djurvård inom djurens hälso- och sjukvård och sällskapsdjur. De har olika bakgrund och utbildning inom djurbranchen.

Två djurvårdare jobbar i djurhuset och djurparkanläggningen. De har själva gått naturbruksprogrammet. Förutom att sköta om djuren är de även instruktörer och tar hand om dig när du gör stallturer.

DIN FRAMTID

Vårt mål är att om du väljer att läsa djurvård på Ösby så ska du få en bred utbildning som ger dig möjlighet att jobba med djur i din framtida yrkeskarriär. Därför kommer du att läsa kurser om både sällskapsdjur, djurparksdjur, lantbruksdjur och djursjukvård. Förutom den teoretiska undervisningen i klassrummet så kommer du att få jobba praktiskt med utfodring och skötsel av de olika djurslagen. Du får också den eftertraktade D9-utbildning.

PRAKTIK

Arbetsplatsförlagt lärande som förkortas APL, förutom genom undervisning i klassrum och djurstallar kommer du att få lära dig saker genom att delta i arbetet ute på arbetsplatser. När du läser djurvård så kommer du att få göra APL på flera olika typer av arbetsplatser.

APL:n är fördelad över dina tre år på Ösby enligt följande:
Årskurs 1 tre veckor
Årskurs 2 sex veckor
Årskurs 3 sex veckor

År 1 genomför du din praktik på djuraffär, hunddagis eller liknande arbetsplats. År 2 och 3 kan du göra delar av din praktik på t ex en djurpark eller veterinärklinik.

GRUNDKURS I LÄKEMEDELSHANTERING (D9)

Du som läser kursen Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2 här på Ösby har möjlighet att ta Grundkurs i läkemedelshantering (D9) Den krävs för att få jobba som djurvårdare på djurklinik, nivå 2. Då har du mycket större möjlighet att få jobb på en djurklinik efter utbildningen.

 

ZOOCERTIFIKAT

Om du vill driva en egen zoobutik efter utbildningen måste du gå en grundutbildning för zoohandlare och utbildning för de djurslag som du planerar att sälja. Du har som elev på Ösby möjlighet att, inom kursen zoohandel gå dessa kurser och få ett zoocertifikat. Det är en bra merit för dig som vill jobba inom zoohandel.

 

NATURVETENSKAPLIG PROFIL

Du som satsar mot högre utbildning kan komplettera med naturvetenskaplig profil. Då får du en särskild behörighet till naturvetenskapliga utbildningar på högskola och universitet.

 
Det finns en mängd olika yrken inom djurvårdssektorn. Du kan t.ex jobba i en zooaffär, på ett hunddagis, i en djurpark, som djurvårdare hos en veterinär eller som djurskötare inom lantbruket. Att jobba som djurskötare i olika typer av djurstallar kräver ingen vidareutbildning efter gymnasiet.
För att jobba som djursjukskötare, veterinär, djurskyddsinspektör med mera krävs vidareutbildning på universitetet och högskola.
Du kan kombinera din yrkesexamen med grundläggande högskolebehörighet. Du följer ett av våra program enligt ordinarie upplägg, men väljer engelska 6 (100 p) och svenska 3 (100 p) som individuellt val i åk 2 och 3, så får du det som kallas grundläggande behörighet.

Om du dessutom väljer att läsa till matematik 2a (100 p) och samhällskunskap 1a2 (50 p) som utökade kurser, kan du söka 3-åriga utbildningar på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) som t.ex. hippolog, lantmästare, skogsmästare, skogstekniker eller djursjukskötare.

Om du går på Naturbruksprogrammet (inriktning häst, djur, lantbruk eller skog) kan du kombinera din yrkesutbildning med naturvetenskapliga kurser. Det innebär att du läser mer matematik, fysik och kemi.

Naturvetenskaplig profil kan läsas i 2 steg. Du behöver inte fullfölja båda stegen utan kan läsa det första steget för att sedan återgå till ”vanligt” upplägg i åk 3 om du inte vill eller orkar fullfölja. Du får då ändå ut din yrkesexamen med grundläggande behörighet.

Om du fullföljer både steg 1 och 2 har du behörighet att söka vidare till många 5-åriga utbildningar på SLU som t.ex. veterinär, jägmästare och agronom, landskapsarkitekt. Du kan även söka andra utbildningar inom naturvetenskap.

POÄNGPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA & PROGRAMÄMNEN

0
 • Engelska 5
 • 100

 • Historia 1a1
 • 50

 • Idrott och hälsa 1
 • 100

 • Matematik 1a
 • 100

 • Naturkunskap 1a1
 • 50

 • Religionkunskap 1
 • 50

 • Samhällskunskap 1a1
 • 50

 • Svenska 1
 • 100

 • Karaktärsämnen
 • Biologi 1
 • 100

 • Entreprenörskap
 • 100

 • Naturbruk
 • 200

TOTALT ANTAL POÄNG

0

INRIKTNINGSKURSER

0
 • Djurens biologi
 • 100

 • Djuren i naturbruket
 • 100

 • Djurhållning
 • 100

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE KURSER

 • Grundläggande
 • Svenska 3
 • 100

 • Engelska 6
 • 100

 • NV-paket steg 1
 • Fysik 1b1
 • 100

 • Kemi 1
 • 100

 • Matematik 2
 • 100

 • Matematik 3
 • 100

 • NV-paket steg 2
 • Fysik 1b2
 • 50

 • Fysik 2
 • 100

 • Kemi 2
 • 100

 • Matematik 4
 • 100

UTGÅNG DJURVÅRDARE MOT HUND OCH HÄLSA

0
 • Svenska 2
 • 100

 • Sällskapsdjur 1
 • 100

 • Sällskapsdjur 2
 • 100

 • Hundkunskap 1
 • 100

 • Hundkunskap 2
 • 100

 • Hundkunskap 3
 • 100

 • Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1
 • 100

 • Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 2
 • 200

UTGÅNG ARBETE INOM ZOOHANDEL

0
 • Svenska 2
 • 100

 • Sällskapsdjur 1
 • 100

 • Sällskapsdjur 2
 • 100

 • Hundkunskap 1
 • 100

 • Djurvård inom djurens hälso- och sjukvård 1
 • 100

 • Djur i zoohandel
 • 200

 • Djur specialisering
 • 100

 • Servicekunskap
 • 100

INDIVIDUELLT VAL

0

GYMNASIEARBETE

0
 

Ida Lövgren

Naturbruksprogrammet djurvård

”Här på Ösby finns djuren på plats så man slipper en massa resor ut till olika ställen för att lära sig om djur. Man kan kika in hos dem på rasten.”

 

VÅRA SAMARBETSPARTNERS