NATURBRUKSPROGRAMMET
LANTBRUK

Med inriktning Lantbruk får du en bred kunskapsbas att stå på. Du lär dig grunderna för att bedriva jordbruk eller jobba som t.ex. maskinförare eller djurskötare. Ösby har ett skoljordbruk med totalt 238 ha odlad mark, varav ca 40 ha är ekologiskt odlat. Det gör att vi har bra möjligheter att ge dig praktiska kunskaper och erfarenheter här på skolan.

HUSDJUR VID ÖSBY GÅRD

Du som väljer att läsa naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk på Ösby får grundläggande kunskaper om lantbruksdjur, växtodling och maskiner. På skolan finns en ladugård med plats för ca 120 mjölkkor och en grupp med suggor.

Eleverna gör arbetspass i ladugården och medverkar vid förekommande skötselmoment av djuren. Under vinterhalvåret får eleverna lära sig om olika jordbruksredskap och traktorer, så att de är förberedda då det är dags för vårbruk, vallskörd och höstbruk på skolan där eleverna deltar. Genom att läsa växtodling får eleverna kunskaper om marken och hur man ska odla olika grödor.

VÄXTODLING PÅ ÖSBY

Tillsammans med erfaren personal lär du dig köra moderna maskiner med avancerad teknik under vårsådd, vallskörd, trösk och höstbruk. Du lär dig om växtodling och de olika grödornas behov. Utöver det som finns på Ösby, knyter du kontakter bl.a. via din praktik och får på så sätt en språngbräda ut i ett omväxlande arbetsliv.

Växtodlingen utgörs till ungefär hälften av grovfoderproduktion och bete till skolans djur. Spannmål som  korn, havre och vete odlas på resterande del av marken. Maskinparken är modern och uppdateras kontinuerligt för att senaste teknik skall finnas tillgänglig för eleverna. Vårbruket kör du på Ösbys åkrar tillsammans med personalen när du går årskurs 1. På hösten i årskurs 2 är du delaktig i skörd och resten av höstbruket med bland annat plöjning.

MASKINPARK

Vi har nya samarbetspartners som vi hyr maskiner av; Lantmännen Maskin AB och Traktor Nord AB.

Traktorer
1 st Fendt 313 med lastare
1 st Valtra N 103 med lastare
1 st New Holland T 7.225
1 st Case Ih CS 85

APL

En viktig del i elevernas utbildning är APL (arbetsplatsförlagt lärande) som innebär att vara ute på olika lantbruksföretag och praktisera. Sammanlagt under 3 år gör eleverna 15 veckors praktik som kan variera inom växtodling, maskiner och/ eller arbete med skötsel av olika lantbruksdjur.

Den sker genom praktik på olika lantbruksföretag, vanligen i Västmanland. APL är fördelade på tre olika tillfällen:

Årskurs 1: 2 veckor på vårterminen
Årskurs 2: 7 veckor på vårterminen
Årskurs 3: 6 veckor på höstterminen

D-9 KURS

Du som läser Lantbruksdjur2 här på Ösby har nu möjlighet att läsa kursen D9 för villkorad läkemedelshantering på lantbrukets djur. Du kommer att få möjlighet att ta D9-intyget både för nötkreatur (köttproduktion) samt för gris.
Då har du större möjlighet att få jobb som djurskötare på köttdjursgårdar och gårdar för grisproduktion efter utbildningen.

POÄNGPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA & PROGRAMÄMNEN

0

TOTALT ANTAL POÄNG

0

INRIKTNINGSKURSER

0

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE KURSER

UTGÅNG VÄXTODLING / LANTBRUKSDJUR

0

INDIVIDUELLT VAL

0

GYMNASIEARBETE

0
 

JONATHAN LIND

NATURBRUKSPROGRAMMET LANT

”Jag planerar att starta maskinstation när jag jobbat ihop ett startkapital.”