NATURBRUKSPROGRAMMET
LANTBRUK

Med inriktning Lantbruk får du en bred kunskapsbas att stå på. Du lär dig grunderna för att bedriva jordbruk eller jobba som t.ex. maskinförare eller djurskötare. Ösby har ett skoljordbruk med totalt 238 ha odlad mark, varav ca 40 ha är ekologiskt odlat. Det gör att vi har bra möjligheter att ge dig praktiska kunskaper och erfarenheter här på skolan.

HUSDJUR VID ÖSBY GÅRD

Du som väljer att läsa naturbruksprogrammet med inriktning lantbruk på Ösby får grundläggande kunskaper om lantbruksdjur, växtodling och maskiner. På skolan finns en ladugård med plats för ca 120 mjölkkor och en grupp med suggor.

Eleverna gör arbetspass i ladugården och medverkar vid förekommande skötselmoment av djuren. Under vinterhalvåret får eleverna lära sig om olika jordbruksredskap och traktorer, så att de är förberedda då det är dags för vårbruk, vallskörd och höstbruk på skolan där eleverna deltar. Genom att läsa växtodling får eleverna kunskaper om marken och hur man ska odla olika grödor.

VÄXTODLING PÅ ÖSBY

Tillsammans med erfaren personal lär du dig köra moderna maskiner med avancerad teknik under vårsådd, vallskörd, trösk och höstbruk. Du lär dig om växtodling och de olika grödornas behov. Utöver det som finns på Ösby, knyter du kontakter bl.a. via din praktik och får på så sätt en språngbräda ut i ett omväxlande arbetsliv.

Växtodlingen utgörs till ungefär hälften av grovfoderproduktion och bete till skolans djur. Spannmål som  korn, havre och vete odlas på resterande del av marken. Maskinparken är modern och uppdateras kontinuerligt för att senaste teknik skall finnas tillgänglig för eleverna. Vårbruket kör du på Ösbys åkrar tillsammans med personalen när du går årskurs 1. På hösten i årskurs 2 är du delaktig i skörd och resten av höstbruket med bland annat plöjning.

MASKINPARK

Vi har nya samarbetspartners som vi hyr maskiner av; Lantmännen Maskin AB och Traktor Nord AB.

Traktorer
1 st Fendt 313 med lastare
1 st Valtra N 103 med lastare
1 st New Holland T 7.225
1 st Case Ih CS 85

APL

En viktig del i elevernas utbildning är APL (arbetsplatsförlagt lärande) som innebär att vara ute på olika lantbruksföretag och praktisera. Sammanlagt under 3 år gör eleverna 15 veckors praktik som kan variera inom växtodling, maskiner och/ eller arbete med skötsel av olika lantbruksdjur.

Den sker genom praktik på olika lantbruksföretag, vanligen i Västmanland. APL är fördelade på tre olika tillfällen:

Årskurs 1: 2 veckor på vårterminen
Årskurs 2: 7 veckor på vårterminen
Årskurs 3: 6 veckor på höstterminen

D-9 KURS

Du som läser Lantbruksdjur2 här på Ösby har nu möjlighet att läsa kursen D9 för villkorad läkemedelshantering på lantbrukets djur. Du kommer att få möjlighet att ta D9-intyget både för nötkreatur (köttproduktion) samt för gris.
Då har du större möjlighet att få jobb som djurskötare på köttdjursgårdar och gårdar för grisproduktion efter utbildningen.

Maskinförare: Förare av traktorer och skördetröskor mm hos en lantbrukare.

Djurskötare: Sköter djur åt en lantbrukare grisar, kor eller får.

Entreprenadmaskinförare: Förare eller egen företagare inom gräv och schakt.

Mekaniker: Reparerar främst jord eller skogsmaskiner.

Lantbrukare: Driver lantbruksföretag med djur och/eller växtodling eventuellt i kombination med entreprenadarbeten i form av schakt, gräv och snöröjning.

Reservdelssäljare: Säljer reservdelar till lantbruk, skogsbruk och/eller entreprenadmaskiner.

Du kan kombinera din yrkesexamen med grundläggande högskolebehörighet. Du följer ett av våra program enligt ordinarie upplägg, men väljer engelska 6 (100 p) och svenska 3 (100 p) som individuellt val i åk 2 och 3, så får du det som kallas grundläggande behörighet.

Om du dessutom väljer att läsa till matematik 2a (100 p) och samhällskunskap 1a2 (50 p) som utökade kurser, kan du söka 3-åriga utbildningar på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) som t.ex. hippolog, lantmästare, skogsmästare, skogstekniker eller djursjukskötare.

Du kan exempelvis jobba som förman i djurstall ansvarar för djurskötseln i ett eller flera stall vid ett större lantbruksföretag. Är också chef över den som arbetar som djurskötare. Driftsledare för större jordbruksföretag ansvarar för driften vid ett större lantbruksföretag där ägaren inte deltar i den dagliga driften av verksamheten. Rådgivare inom t.ex. växtodling, utfodring och avel.

Om du går på Naturbruksprogrammet (inriktning häst, djur, lantbruk eller skog) kan du kombinera din yrkesutbildning med naturvetenskapliga kurser. Det innebär att du läser mer matematik, fysik och kemi.

Naturvetenskaplig profil kan läsas i 2 steg. Väljer du steg 1 räcker det oftast till för att söka de treåriga högskoleutbildningarna som t.ex. agrotekniker, skogsmästare eller hippolog.

Om du fullföljer både steg 1 och 2 har du behörighet att söka vidare till många 5-åriga utbildningar på SLU som t.ex. veterinär, jägmästare och agronom, landskapsarkitekt. Du kan även söka andra utbildningar inom naturvetenskap.

POÄNGPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA & PROGRAMÄMNEN

0
 • Engelska 5
 • 100

 • Historia 1a1
 • 50

 • Idrott och hälsa 1
 • 100

 • Matematik 1a
 • 100

 • Naturkunskap 1a1
 • 50

 • Religionkunskap 1
 • 50

 • Samhällskunskap 1a1
 • 50

 • Svenska 1
 • 100

 • Svenska 2
 • 100

 • Karaktärsämnen
 • Biologi 1
 • 100

 • Entreprenörskap
 • 100

 • Naturbruk
 • 200

TOTALT ANTAL POÄNG

0

INRIKTNINGSKURSER

0
 • Marken och växternas biologi
 • 100

 • Djuren i naturbruket
 • 100

 • Fordon och redskap
 • 100

 • Djurens biologi
 • 100

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE KURSER

 • Grundläggande
 • Svenska 3
 • 100

 • Engelska 6
 • 100

 • NV-paket steg 1
 • Fysik 1b1
 • 100

 • Kemi 1
 • 100

 • Matematik 2
 • 100

 • Matematik 3
 • 100

 • NV-paket steg 2
 • Fysik 1b2
 • 50

 • Fysik 2
 • 100

 • Kemi 2
 • 100

 • Matematik 4
 • 100

UTGÅNG VÄXTODLING / LANTBRUKSDJUR

0
 • Växtodling 1
 • 100

 • Växtodling 2
 • 100

 • Lantbruksmaskiner 1
 • 100

 • Lantbruksmaskiner 2
 • 100

 • Lantbruksdjur 1
 • 100

 • Lantbruksdjur 2
 • 100

 • Byggnadsunderhåll
 • 100

INDIVIDUELLT VAL

0

GYMNASIEARBETE

0
 

JONATHAN LIND

NATURBRUKSPROGRAMMET LANT

”Jag planerar att starta maskinstation när jag jobbat ihop ett startkapital.”