YRKESINTRODUKTIONSPROGRAMMET

Yrkesintroduktion är till för dig som är intresserad av att få arbeta mycket praktiskt. Det finns två olika alternativ att lägga upp sin utbildning på hos oss. Antingen pluggar man upp sina grundskolebetyg medan man får praktiska kunskaper för att komma in på ett nationellt yrkesprogram eller så går man en utbildning hos oss för att bli direkt förberedd inför arbetslivet.

STUDIEPLAN

Vi lägger upp 1 års studieplan åt gången. Den individuella studieplanen är anpassad efter elevens behov och kan därför se väldigt olika ut för olika elever. Vi har en yrkes-introduktionsklass i varje läsår som man träffar någon gång till ett par gånger i veckan vid mentorstider och andra tillfällen.

Vill du veta mer? Kontakta Caroline Hellström
caroline.hellstrom@sala.se
tel 0224-74 88 65

PRAKTISK UTBILDNING

På Ösby kan du hålla på med många olika praktiska saker. Du kan vara:
I djurhuset Här kan du hålla på med allt från våra minsta djur till olika typer av parkdjur.
I stallet Här kan du både köra, sköta stallet och pyssla om hästarna. Den mesta ridningen sker inne på Sorf.
I ladugården Här kan du ta hand om korna, köra maskiner och andra sysslor som hör bondgårdar till.
På fälten Här kan du harva, så och skörda.
I skogen Här kan du använda motorsågen, märka ut träd och gallra.
I maskinparken Här kan du köra olika typer av maskiner som grävare, hjullastare, truck och traktor. Du kan även vara i vår verkstad.
På Ösby gård Här finns det möjlighet att arbeta med park och trädgårdsarbete så som att klippa gräset och hålla snyggt på gården.