KALENDER

VÅRTERMINEN 2019
Onsdag 9 januari kl. 9,30 Terminsstart
Onsdag 6 februari Friluftsdag
Vecka 9 Sportlov
Fredag 22 mars Studiedag
Vecka 16 Påsklov
Lördag 11 maj Ösbydagen
Fredag 31 maj Lovdag
Onsdag 5 juni STUDENTEN
Fredag 7 juni Lovdag
Fredag 14 juni Åk 1 & 2 slutar
Trevlig sommar!