NATURBRUKSPROGRAMMET
SKOG

Din promenad till avverkningsplatsen är över. Det är ännu halvmörkt ute just innan gryningen. Du sitter varm och bekväm i skördarens fåtölj. Den närmaste omgivningens träd badar i strålkastarnas ljus. Datorn som är online berättar för dig vilken sorts stockar sågverken har behov av den närmaste timmen. Du fäller och sorterar så din kompis som kör den åttahjulsdrivna skotaren kan plocka upp dem på flaket och köra upp dem till vägen för vidare transport. En helt vanlig dag i skogen.

Yrket passar både män och kvinnor och efter avslutat utbildning är chanserna till jobb väldigt goda.

MODERNA MASKINER

I maskinhallen har du lärt dig allt om mekanik, hydraulik och el för de mäktiga maskiner du kör. När något går sönder kan du reparera det utan problem i en välförsedd verkstad. Om något pajar i skogen vet du exakt hur du definierar felet, ringer maskinfirman och ser till att reparatören har med sig rätt verktyg och de rätta reservdelarna.

För den som är intresserad av att utbilda sig till skogsmaskinförare (skotar/skördarförare) erbjuder vi på en maskinpark med 5 skotare. I skördarutbildningen utbildar vi oss i en splitter ny Ponsse Scorpion från Ponsse AB. Det innebär att vi använder oss av maskiner med den allra senaste tekniken.

Vi erbjuder en modern maskinpark med hjälp av ett mycket förmånligt sammarbetsavtal med Ponsse AB. Det är vi stolta över då det är lite unikt för Naturbruksgymnasier.

 

MASKINPARK

Skotare
1 st Ponsse Gazelle
2 st Ponsse Wisent
2 st Ponsse Elk

Skördare
1 st Ponsse Scorpion med H6 aggregat
1 st Eco Log 550 med loggmax 4000 aggregat

Vi har motorsågar och röjsågar av senaste modeller.

 

SIMULATORER

Vi använder två John Deere simulatorer för övningar i skotning och skördning.

Simulatorerna är anslutna till ett abonnemang med övningar som fortlöpande utvecklas av John Deere Forestry AB.

UT I SKOG OCH MARK

Skolan har tillgång till ca 5000 ha skog tillhörande Sala kommun vilket vi utnyttjar som övningsområden. När vi är ute i skogen på övningar sker det mestadels i kommunens skogar som ligger i direkt anslutning till skolan vilket gör att vi kan varva teori och praktik under dagen utan att behöva lägga tid på långa resor till och från övningsområdena.

När vi använder våra avverkningsmaskiner kör vi som professionella entreprenörer åt externa skogsbolag. Det ger ett lärande i verkligheten som ger oss stora fördelar när vi beräknar maskinekonomi. Du får också lära dig att fälla och upparbeta träd med motorsåg, samt använda röjsåg – en viktig del i skogsvårdsarbetet.

Efter att du jobbat ett tag kan du läsa på högskola/universitet och få jobb som tex skogsförvaltare, virkesköpare eller avverkningsledare. Du kan även arbeta som fastighetsmäklare efter högskolestudier.

VÅRDA SKOGEN

Under den ”gröna” utbildningen får du insikt i de biologiska samspelen i naturen, och lär dig att vårda skogen från frö till vuxet avverkningsmoget träd.

För att på bästa sätt tillvarata de stora ekonomiska värden, som skogen står för, får du undervisning i att klassificera och mäta stockar, träd och hela skogsbestånd. Att vara rädd om skogens kulturlämningar, som tex kolbottnar och fångstgropar, är också en del av utbildningen.

Som bevis på dina kunskaper i naturvård, kulturmiljövård och skogsbruk erhåller du dessutom certifikatet ”Grönt kort i skogen” efter avslutad och godkänd kurs.

På Ösby lär du dig också att hantera röjsåg samt fälla träd med motorsåg! Efter att du jobbat ett tag kan du läsa på universitetet och få jobb som t.ex. skogsförvaltare, virkesköpare eller avverkningsledare.

PRAKTIK

Arbetsplatsförlagt lärande, som förkortas APL, omfattar plantering, röjning, körning med skotare samt verkstadspraktik. APL sker i första hand genom arbete inom Sala kommuns egna skogar och ute hos andra skogsägare inom länet. Under våren i åk 2 sker en del av praktiken vid en viltforskningsstation på en ö vid Norges västkust. Verkstadspraktiken sker hos företag med stor erfarenhet av skogsmaskiner.

APL-PERIODER

Åk 1 – 2 dagar/vecka under januari och februari.
Åk 2 – 7 hela veckor med APL med start vecka 16.
Åk 3 – 6 hela veckor med APL med start vecka 34.

APL-värdar verkstad
Lantmännen Maskin AB
Traktor Nord AB
Runhällens Maskin AB
Heby Lantbruksservice
Ponsse AB
BS-skogsentreprenader AB
John Deere Forestry AB Fagersta
Enormco AB
Scandinavian pildriving AB
Västerås mektjänst AB

APL-värdar skotning
Skälby Gårdsförvaltning AB
Per-olof Bergman
Blomsterängens skogsentreprenad AB
Malsta skog o Natur AB
TB skogstjänst AB
Möklinta skog o Lantbruk
Stymne Skog AB
Andreas skogsentreprenad AB
Svea skog AB ( Riddarhyttan)
Sala Skogstjänst AB
Bro Skogsentreprenad AB
BS skogsentreprenader AB
Anders ved o Maskin AB
Eliasson logging AB

APL-värdar motormanuella arbeten
Erik Brate
JP-Naturvård
Jan-Erik Hedberg
Skälby Gårds förvaltning AB
Åby Agro AB
Åkersbo Häradsallmänning
Svante Wilen

Det gröna guldet ropar efter arbetskraft nu. Eftersom det krävs en gedigen utbildning för att jobba i skogen idag, är det brist på rätt folk. Skogen idag är en arbetsplats för både tjejer och killar. En skördare är en stor investering, men den uträttar vad åtta till tolv man med motorsåg gör på samma tid, till ett lägre pris.
Du kan kombinera din yrkesexamen med grundläggande högskolebehörighet. Du följer ett av våra program enligt ordinarie upplägg, men väljer engelska 6 (100 p) och svenska 3 (100 p) som individuellt val i åk 2 och 3, så får du det som kallas grundläggande behörighet.

Om du dessutom väljer att läsa till matematik 2a (100 p) och samhällskunskap 1a2 (50 p) som utökade kurser, kan du söka 3-åriga utbildningar på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet) som t.ex. hippolog, lantmästare, skogsmästare, skogstekniker eller djursjukskötare.

Om du går på Naturbruksprogrammet (inriktning häst, djur, lantbruk eller skog) kan du kombinera din yrkesutbildning med naturvetenskapliga kurser. Det innebär att du läser mer matematik, fysik och kemi.

Naturvetenskaplig profil kan läsas i 2 steg. Du behöver inte fullfölja båda stegen utan kan läsa det första steget för att sedan återgå till ”vanligt” upplägg i åk 3 om du inte vill eller orkar fullfölja. Du får då ändå ut din yrkesexamen med grundläggande behörighet.

Om du fullföljer både steg 1 och 2 har du behörighet att söka vidare till många 5-åriga utbildningar på SLU som t.ex. veterinär, jägmästare och agronom, landskapsarkitekt. Du kan även söka andra utbildningar inom naturvetenskap.

POÄNGPLAN

GYMNASIEGEMENSAMMA & PROGRAMÄMNEN

0
 • Engelska 5
 • 100

 • Historia 1a1
 • 50

 • Idrott och hälsa 1
 • 100

 • Matematik 1a
 • 100

 • Naturkunskap 1a1
 • 50

 • Religionkunskap 1
 • 50

 • Samhällskunskap 1a1
 • 50

 • Svenska 1
 • 100

 • Svenska 2
 • 100

 • Karaktärsämnen
 • Biologi 1
 • 100

 • Entreprenörskap
 • 100

 • Naturbruk
 • 200

INDIVIDUELLT VAL

0

INRIKTNINGSKURSER

0
 • Marken och växternas biologi
 • 100

 • Motor och röjmotorsåg
 • 100

 • Mångbruk av skog
 • 100

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE KURSER

 • Grundläggande
 • Svenska 3
 • 100

 • Engelska 6
 • 100

 • NV-paket steg 1
 • Fysik 1b1
 • 100

 • Kemi 1
 • 100

 • Matematik 2
 • 100

 • Matematik 3
 • 100

 • NV-paket steg 2
 • Fysik 1b2
 • 50

 • Fysik 2
 • 100

 • Kemi 2
 • 100

 • Matematik 4
 • 100

UTGÅNG MASKINFÖRARE

0
 • Skogskötsel
 • 100

 • Virkeslära
 • 100

 • Serviceteknik 1
 • 100

 • Terrängtransporter
 • 100

 • Virkestransport med skotare
 • 100

 • Avverkningsmaskiner
 • 100

 • Skogsmaskiner specialisering
 • 200

INDIVIDUELLT VAL

0

GYMNASIEARBETE

0
 
Kolla in Instagramkontot!

FÖLJ VÅRA SKOGSELEVERS VARDAG!

På Instagram kan du följa tio grabbar i Skog 16 med målet att bli bland annat virkesinköpare, produktionsledare, maskinförare och egenföretagare.