FÖRSTAÅRSELEVER
Information

För att du ska känna dig välinformerad och förberedd inför skolstarten så berättar vi lite om den första tiden på Ösby här på denna sidan.

INFLYTTNING PÅ INTERNATET, måndagen 15:e Augusti.
Separat kallelse skickas ut med tid för inskrivningssamtal. 
Efter inskrivningssamtal och genomgång av kontrakt flyttar eleverna in i sina rum. Vi bjuder på kaffe och mat.

Upprop och första skoldag Tisdag 16:e Augusti 2022
Alla klasser träffas först i huvudbyggnaden. Detta året träffas vi dock inte tillsammans allihopa i aulan utan delar upp oss klassvis för att undvika att vi samlas i för stor grupp.
Som stöd för er elever kommer det även finnas personal i entrén som kan visa er vart ni ska gå.

Kl 09.30-10,00 Drop in fika
Kl 10.00 Klassvis information och upprop

Plats för upprop för vardera inriktning

 • Bygg – Aulan
 • Djur – Sal 1
 • Skog – Sal 2
 • Lant – Sal 3
 • Häst – Sal 4

ALLA FÖRSTAÅRSELEVER

Kommer under de första dagarna få träffa sin mentor. Mentorn är en viktig kontakt för dig under hela din studietid på Ösby. Det är också under de första dagarna som ni i klassen börjar lära känna varandra. Det som ni alla kommer att ha gemensamt förutom att ni alla valt samma skola, är också att ni alla är nya.
En bra gemenskap är på Ösby grunden för ett väl utfört skolarbete.

Alla vi som jobbar här på Ösby finns till för dig och vi hoppas att du ska trivas här hos oss!

NATURBRUKSPROGRAMMET

 Har du valt naturbruksprogrammet kommer du under de inledande veckorna att prova på den inriktning du valt för att få insikt i hur du ska utnyttja skoltiden bäst för att nå ditt mål.

Du behöver ta med oömma kläder och grövre skor eller stövlar redan första veckan. Kläderna skolan tillhandahåller kommer först en tid in i utbildningen då alla kläder måste provas ut av er elever innan vi beställer.

Skolan tillhandahåller skyddskläder, men erbjuder dig att till ett generöst reducerat pris köpa en uppsättning arbetskläder. Innan dessa levereras behöver du ha med egna.

BYGG- OCH ANLÄGGNINGSPROGRAMMET

På Bygg- och anläggningsprogrammet kommer du under de första året att prova på alla tre inriktningar vi har inom programmet: Husbyggnad, Måleri och Mureri.

Skolan tillhandahåller skyddskläder, men erbjuder dig att till ett generöst reducerat pris köpa en uppsättning arbetskläder. Innan dessa levereras behöver du ha med egna.

ÖVRIG INFO

 • Telefon till expeditionen

  0224-748803

 • Bussförbindelser

  Hållplats ”Ösby” utanför skolan. Linje 60 till Sala

 • Inkommande post

  Till eleven adresseras: Elevens namn, Västmanlands naturbruksgymnasium, Ösbyvägen 3, 733 91 Sala

 • Avgående post

  Lämnas till expeditionen innan klockan 11 på vardagar

 • Lås och nycklar

  Tag med 2 st hänglås till klädskåp och bokskåp och gärna en nyckelring.