VÅRA SAMARBETSPARTNERS TILL MASKINER OCH DJUR

Vi är glada och stolta över våra samarbetspartners. Effekten av vårt samarbete har betytt mycket för utbildningen. Våra elever får lära sig ett yrke med moderna maskiner och är då direkt ”flygfärdiga”, alltså inte i behov av att lära om på nytt när de kommer ut i arbetslivet.

SAMARBETSPARTNER BYGG- OCH ANLÄGGNING

SAMARBETSPARTNER DJURVÅRD

SAMARBETSPARTNER HÄST

SAMARBETSPARTNER LANTBRUK

SAMARBETSPARTNER SKOG