Ösby naturbruksgymnasium i Sala - Naturbruksprogrammet skog

Arbeta praktiskt och nära naturen

Ösby naturbruksgymnasiumNyheter

Vår maskinpark uppdateras hela tiden för att du ska utbilda dig med den senaste tekniken. Tack vare vårt samarbetsavtal med skogsmaskinstillverkare får vi varje år en ny skördare och vi har fem skotare från samma tillverkare. De är alltid högst tre år gamla.

Ösby har tillgång till väldiga skogsmarker, mer än 5 000 hektar av kommunens skog. Det ger oss möjlighet till många timmar i maskinerna och vi lär oss alla momenten i skogsbruket som plantering, gallring, röjning och slutavverkning.