Hingstsläpp

Ösby Naturbruksgymnasium Nyheter

Söndag den 5 maj släpptes de sex första unghingstarna ut på Ösbys hingstbete. Fotograf: Ylva Welén

Studenten 5 juni

Ösby Naturbruksgymnasium Nyheter, Puff Start

Klockan 10.30 Eleverna samlas i aulan för gemensam avslutning Klockan 12.00 Vårlunch tillsammans med skolans personal Klockan 13.30 Eleverna kommer ut på skolgården

Ösbydagen 11 maj

Ösby Naturbruksgymnasium Nyheter

Den 11 maj kl 9-14 är det dags för Ösbydagen 2019. Det kommer att bli kosläpp, maskinvisning, plantförsäljning och mycket mer. Bjud med nån du tycker ska ha en trevlig …

“Bonden i skolan” på Ösby den13 maj

Ösby Naturbruksgymnasium Nyheter

Den 13 maj anordnas Bonden i skolan på Ösby. Inbjudna är mellanstadieklasser från kommunerna nära oss och det är LRF som står för arrangemanget. Dagen syftar till att sprida kunskap …

Lantelever tar jordprov

Ösby Naturbruksgymnasium Nyheter

Om maltkornet som lantbrukaren Henrik Wallenberg ska så får fel mängd kväve riskerar skörden att förstöras. Därför vill han se om det finns kväve kvar i marken efter fjolårets dåliga …

Idrottslektion med Ju-Jutsu

Ösby Naturbruksgymnasium Nyheter

I januari hade vi besök på idrotten av Ju-Jutsu Kai klubben som finns i Köping och Västerås. Elisa och Mikael kom som instruktörer från Köping och visade utvalda delar av …

Välkommen till Ösby

Ösby Naturbruksgymnasium Nyheter

Är du intresserad av ett studiebesök eller prova-på-dagar inför gymnasievalet? Kontakta maria.hedlund@skola.sala.se för mer info.

Gymnasievalet

Ösby Naturbruksgymnasium Nyheter

När du söker till gymnasiet gör du det via gymnasieantagningen i ditt hemlän. Om du bor utanför Västmanland kommer din ansökan sedan att skickas vidare till antagningen i Västerås. Här …

Vi ses i Älvsjö 22-24 november

Ösby Naturbruksgymnasium Nyheter

Möt oss i montern på gymnasiemässan i Älvsjö så ska vi berätta om vilken bra skola vi har. Bor du en bit ifrån är det inget problem, på internatet finns …