COVID -19

Vi måste hjälpas åt för att förhindra smittspridning genom att följa de grundläggande råden

  • Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk. Kom ihåg att symptomen kan variera.
  • Håll avstånd.
  • Tvätta händerna noga med tvål och vatten minst 20 sekunder
  • Undvik att peta dig i ansiktet.
  • Använd handsprit som komplement.

Färdas till skolan

Bor du i närheten av skolan och kan ta dig hit utan att åka kollektivt är det bra att fundera över de alternativen i första hand. Du hjälper då till att minska trängsel på bussarna.

På internatet

Tänk på att inte trängas i gemensamma utrymmen.
Städrutinerna kommer att utökas och handsprit finns tillgängligt.
Om du har sjukdomssymptom får du inte stanna på elevhemmet.

I SKOLAN

Hur har vi gjort på  Ösby?

Matsalen har fått minskat antal platser  samtidigt som lunchen schemalagts på olika tider för olika grupper. Borden desinficeras mellan sittningarna. Avståndsmarkeringar påminner om att hålla distans.
Utökade städrutiner.
Handsprit finns tillgängligt på flera platser.