COVID -19

Vi måste hjälpas åt för att förhindra smittspridning genom att följa de grundläggande råden

  • Stanna hemma om du känner dig det minsta sjuk. Kom ihåg att symptomen kan variera.
  • Håll avstånd.
  • Tvätta händerna noga med tvål och vatten minst 20 sekunder
  • Undvik att peta dig i ansiktet.
  • Använd handsprit som komplement.

Färdas till skolan

Bor du i närheten av skolan och kan ta dig hit utan att åka kollektivt är det bra att fundera över de alternativen i första hand. Du hjälper då till att minska trängsel på bussarna.

På internatet

Tänk på att inte trängas i gemensamma utrymmen.
Städrutinerna kommer att utökas och handsprit finns tillgängligt.
Om du har sjukdomssymptom får du inte stanna på elevhemmet.

I SKOLAN

Hur har vi gjort på  Ösby?

I matsalen  har lunchen schemalagts på olika tider för olika grupper. Borden desinficeras mellan sittningarna. Avståndsmarkeringar påminner om att hålla distans.
Utökade städrutiner.
Handsprit finns tillgängligt på flera platser.