Elever på en åker

Lantelever tar jordprov

Ösby NaturbruksgymnasiumNyheter

Om maltkornet som lantbrukaren Henrik Wallenberg ska så får fel mängd kväve riskerar skörden att förstöras. Därför vill han se om det finns kväve kvar i marken efter fjolårets dåliga skörd. Till sin hjälp har han ett gäng elever från Ösby naturbruksgymnasium, som gärna har lektion ute i fält.

Läs artikeln på Sala Allehanda