Fosfordamm

Ny fosfordamm ska minska näringsläckage

Ösby NaturbruksgymnasiumNyheter

Genom att anlägga en fosfordamm på marken kan vi bidra till att minska andelen fosfor som tillförs vattendragen. Om man skapar ett långsammare vattenflöde ges partikelbunden fosfor tid att sjunka i djupdelen. I den grundare delen fungerar växter som ett filter för ytterligare sedimentering.