Häst och elev

Positivt från skolinspektionen

Ösby NaturbruksgymnasiumNyheter

Ösby har haft besök av skolinspektionen som granskat inriktning DJUR och vi är stolta över kvalitéten som utbildningen håller.

”Skolinspektionen bedömer att arbetsuppgifterna i hög utsträckning ger eleverna möjligheter att utveckla specifika yrkeskunskaper.”

” Skolinspektionen bedömer att arbetsuppgifterna i hög utsträckning utformas så att eleverna får möjligheter att utveckla generella kunskaper och färdigheter av betydelse för yrkeskunnande.”

Läs hela rapporten här