Positivt från skolinspektionen

Ösby Naturbruksgymnasium Nyheter

Ösby har haft besök av skolinspektionen som granskat inriktning DJUR och vi är stolta över kvalitéten som utbildningen håller.

”Skolinspektionen bedömer att arbetsuppgifterna i hög utsträckning ger eleverna möjligheter att utveckla specifika yrkeskunskaper.”

” Skolinspektionen bedömer att arbetsuppgifterna i hög utsträckning utformas så att eleverna får möjligheter att utveckla generella kunskaper och färdigheter av betydelse för yrkeskunnande.”

Läs hela rapporten här