Skogsmaskiner

Vi och våra elever finns på sociala medier

Ösby NaturbruksgymnasiumNyheter

Våra skogselever i Sk21 finns på Instagram @skog2121. In och kolla vad de gör i skogen! Fina bilder från en härlig arbetsmiljö.
Vi finns också på Facebook: Ösby Naturbruksgymnasium och Instagram: osbygymnasium, där uppdateras lite från alla inriktningar.