Ösby naturbruksgymnasium i Sala - D9 - grundkurs i läkemedelshantering

D9 – Grundkurs i läkemedelshantering

Ösby naturbruksgymnasium Nyheter

Du som läser Naturbruksprogrammets inriktningar lant, djur eller häst här på Ösby har möjlighet att ta D9, en grundkurs i läkemedelshantering. D9 krävs för att få arbeta som djurvårdare på …

Inga bokningar i hundhallen

Ösby Naturbruksgymnasium Nyheter

Rektor har beslutat att hundträningslokalen ej kommer att vara bokningsbar tills vidare då vi följer kommunens restriktioner kring bokning av träningshallar. Vi uppdaterar när vi öppnar igen.

Undvik trängsel på bussen

Ösby Naturbruksgymnasium Nyheter

ALLA elever som har möjlighet att välja annat färdmedel än buss till och från skolan rekommenderas, p.g.a Covid-19, att göra det för att undvika trängsel.

SKOLSTART 20/21

Anna T Nyheter

År 1 -Samtliga inriktningar Tisdag 18 augusti – inskrivning boende enl. angiven tid. Onsdag 19 augusti – Skolstart med upprop 09.30 i anvisande lokaler i huvudbyggnaden och bygglokalerna. År 2 …

Kom ihåg!

Ösby Naturbruksgymnasium Nyheter

Dags att ansöka om fria skolresor till hösten innan den 14 juni!

Väljer du Ösby?

Ösby Naturbruksgymnasium Nyheter

Nu är omvalsperioden här och du har möjlighet att korrigera ditt tidigare val. Vårt branschrekommenderade Bygg- & anläggningsprogram utbildar killar och tjejer till diverse olika yrken inom området. Naturbruksprogrammets inriktningar …

Information gällande distansundervisning

Anna T Nyheter

Hej, För information gällande covid-19, även kallat corona, hänvisar vi till Sala kommuns hemsida Information gällande sala kommuns beslut för distansundervisning hittar du här För information till elever på skolan …

Ny fosfordamm ska minska näringsläckage

Ösby Naturbruksgymnasium Nyheter

Genom att anlägga en fosfordamm på marken kan vi bidra till att minska andelen fosfor som tillförs vattendragen. Om man skapar ett långsammare vattenflöde ges partikelbunden fosfor tid att sjunka …

Positivt från skolinspektionen

Ösby Naturbruksgymnasium Nyheter

Ösby har haft besök av skolinspektionen som granskat inriktning DJUR och vi är stolta över kvalitéten som utbildningen håller. “Skolinspektionen bedömer att arbetsuppgifterna i hög utsträckning ger eleverna möjligheter att …